Om DP Konsult AB

Jag, Danne Pettersson (DP) arbetade 1985-1992 som rörmontör med fokus mot service och ROT projekt. 1993-1995 arbetade jag som egen och då med inriktning medicinska gaser mot framförallt läkemedelsindustrin.

1996-2012 har jag arbetat som ansvarig inom olika områden såsom chef, byggledare, projektledare, samordningsansvarig (BAS-U/BAS-P) , projekteringsledare och ombud. Under dessa år har inriktningen och arbetsuppgifterna varit:

Fastighets och Servicebranschen:

 • Nybyggnation och Ombyggnation av fastigheter och system såsom VA, VS, Ventilation, Styr & Regler och EL.

Samhällsbyggnadsprojekt/ Infrastrukturprojekt:

 • VA, VA- process, Fjärrvärme, EL & Kraft, Mark och Miljö. 

 Ledarskap och utveckling:

 • Försäljning , Nya Affärer, Budget, Ekonomi, Verksamhetsutveckling och     Personalfrågor

  

Ovanstående arbetslivserfarenhet har gett mig mångårig kunskap inom bla:

 • Ledarskap och förändringsarbete där lagbygge, resultat och mål varit fokus.
 • Byggledning, Projektledning och Samordning.
 • Stor förståelse för olika yrkeskategorier i ett planerings,- projekteringsskede och bygg, -projekt,- utförandeskede.

Mina kunder/beställare har varit:

 • Industrier
 • Kommuner
 • Kommunala bolag
 • Statliga myndigheter
 • Statliga verk
 • Globala företag
 • Privata företag
 • Privatpersoner

Tjänsteportfölj:

 • Ledarskap/chef
 • Byggledning
 • Projektledning
 • Beställarombud
 • BAS-U/BAS-P
 • Ledningssamordning
 •  Installationssamordning
 •  Projektering Fas 1
 •  Samordning Projektering Fas 2
 • Projekteringsledning
 •  Ledningsteknik VA, Vatten, Fjv
 •  Åtgärdsutredningar
 • Verksamhetsutveckling

Kurser/Utbildningar:

 • Ledarskapsutbildningar
 • Situationsanpassat Ledarskap
 • Entreprenadjuridik
 • Miljöutbildningar
 • AB 04
 •  ABT 06
 • ABK 09
 • AMA
 •  BAS-P
 •  BAS-U
 • Energi & Klimatkartläggning
 •  Säkerhet på väg
 • Steg 1-3 Ishockey
 •  Rörmontör